เรียนพระคัมภีร์ทางเว็บเป็นหลักสูตรที่เราเตรียมไว้สำหรับคนทันสมัยที่อยากเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้มีบทเรียนทั้งหมด 15 บท

ใช้ หรือเพียงระบุชื่อและข้อมูลติดต่อเพื่อจะเริ่มเรียนได้เลย