ถ้าคุณยังไม่เคยศึกษาอย่างจริงจังว่า
“มั่งมีตามความเห็นของพระ‍เจ้า” เป็นอย่างไรแน่
เราก็ขอเสนอ เรียนพระคัมภีร์ทางเว็บ