แล้วฉันจะพูดได้ว่าไง!
พ่อคนโชคดี เจ้ามีทุกสิ่งที่เจ้าต้องการแล้ว
กินใช้ไปได้หลายปีเทียวนะ
ต่อไปนี้กินดื่มเที่ยวให้สบายเถอะ’
แต่พระ‍เจ้าทรงตำหนิเศรษฐีผู้นี้ว่า ‘เจ้าคนเบาปัญญา
คืนนี้ซินะ เจ้าจะต้องสิ้นชีวิตลงแล้ว
และข้าวของที่เจ้าอุตส่าห์สร้างสะสมไว้
จะตกเป็นของผู้ใดเล่า?’