เขาจึงคิดในใจว่า
‘ฉันไม่มีที่พอเก็บพืชผลของฉันทั้งหมดนี้
ฉันจะทำอย่างไรดีเล่า? อ้อ ทำอย่างนี้ดีกว่า’ เขาคิด
‘ฉันจะรื้อยุ้งฉางเก่าของฉันลงแล้วสร้างใหม่ให้ใหญ่กว่าเก่า
จะได้เก็บข้าวและพืชผลที่เก็บได้ทั้งหมดของฉันไว้