พระ‍เยซูเคยสอนโดยใช้เรื่องเล่าเปรียบเทียบว่า
อ้างอิง
“มีเศรษฐีคนหนึ่ง ที่ดินของเขาเป็นที่ดิน
อุดมสมบูรณ์ทำให้เขาได้พืชผลมาก