ครั้งที่สาม
อัศจรรย์ !
โชคดีจริง ๆ เลย !!
คุณสมคิดถูกหวยได้รางวัลที่หนึ่ง
ติดต่อกันมาถึงสามครั้ง !!!