ถูกรางวัลที่หนึ่งอีกครั้ง!
ไม่น่าเชื่อ
เขาถูกรางวัลที่หนึ่ง อีกครั้ง !!
เป็นเงิน 30 ล้านบาท
และจากเงินมากมายนั้น
คุณสมคิดได้เอาเงิน 450 บาท
ไปซื้อหวยชุดหนึ่ง
และเชื่อไหมครับว่า ...