โค้ช
ในกีฬาฟุตบอลนั้นมีคนหนึ่ง
ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
คนนั้นคือ “โค้ช”
ซึ่งเป็นผู้วางแผน ให้คำแนะนำ
และวางตัวผู้เล่นสำหรับแต่ละเกม
โค้ชเป็นคนที่รู้จักจุดอ่อนจุดแข็ง
ของผู้เล่นแต่ละคนอย่างดี
เป็นผู้เห็นภาพรวมของการแข่งขันทั้งหมด