คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

kwamjing.net ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณระบุไว้ใน profile ของคุณเพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเท่านั้น

ทางเรามีนโยบายที่จะเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนี้ไว้ และจะไม่เปิดเผย ขาย หรือเช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเด็ดขาด

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น คุณควรออกจากระบบก่อนออกจากเว็บไซต์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เครื่องต่อ เข้าดูข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมุลส่วนตัวออกจากระบบของเราได้ทุกเวลาโดยใช้รหัสเรียนของคุณเข้าสู่มุมการศึกษาและเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของคุณได้

เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับ kwamjing.net เท่านั้นให้กับคุณ แต่คุณสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับคำเตือนจากเราโดยคุณสามารถฝากข้อความไว้ใน “คุยกับที่ปรึกษา” ในมุมศึกษาของคุณ